O&M Inženjering

Usluge

Servis, održavanje i rezervni delovi

Redovno održavanje, pouzdan servis i brža moqućnost isporuke originalnih rezervnih delova od suštinskog je značaja po pitanju smanjenja cene održavanja sistema, smanjenja vremena zastoja a istovremeno povećanje profita za naše Investitore.

poziv

lnženjeri i servisni tehničari naše kompanije se odazivaju na svaki hitan poziv, a takode vrše i redovno održavanje u precizno ugovorenim rokovima koje definišemo u skladu sa propisanim tehničkim zahtevima za servis opreme.

Originalni rezervni delovi

Po pitanju originalnih rezervnih delova O&M lnženjering Group može odgovoriti na zahtev svojih investitora, od uobičajenih delova iz sopstvenog asortimana, preko originalnih delova kompanija čiji smo oficijalni zastupnici i distributeri, pa sve do vrlo specificnih ne standardnih zahteva sa optimalnim rokom isporuke.