O&M Inženjering

Dvokraka preklopka (pneumatska, elektromotorna i ručna)

Dvokraka preklopka (pneumatska, elektromotorna i ručna)

Limeno kućište koje ima jedan ulaz i dva izlaza. Na ulazu i izlazu se nalaze prirubnice za vezu simetrične dvokrake preklopke sa ostalim delovima u tehnološkoj liniji.U kućištu se nalazi jedna klapna, na osovini oslonjena preko kliznih ležajeva na bočne stranice kućišta.

Krajevi osovine su produženi tako da se sa jedne strane povezuje sa pneumatskim, elektromotornim ili ručnim pogonom. Na drugoj strani osovine se ugrađuje signalizacija položaja klapne, ako je elektromotorni ili ručni pogon, dok kod pneumatskog pogona signalizacija položaja se nalazi na samom pneumatskom cilindru. Pokretanje klapne se vrši pneumatskim cilindrom, elektromotorom ili ručno. Simetrična dvokraka preklopka se isporučuje kao kompletan uređaj koji treba samo pravilno montirati na odgovarajućem mestu u tehnološkoj liniji. Pneumatska i elektro instalacija se povezuje prema datoj šemi ili prema važećim propisima. Simetrična dvokraka preklopka može da bude vezana u automatski rad postrojenja.