O&M Inženjering

Horizontalna dvoosna lopatičasta mešalica

Horizontalna dvoosna lopatičasta mešalica

Mašina je proizvedena za vas sa velikom pažnjom, komponente koje su ugrađene su najvišeg kvaliteta. Kada planirate montažu mašine, morate uzeti u obzir veličinu prostora i uslove pristupa za pregled, održavanje i popravke. Morate uzeti u obzir pristup za podizanje kada neke od težih komponenti moraju biti demontirane u slučaju otkaza.

Mašina radi bez ikakvih vibracija, sve dok je u granicama propisanih uslova. Težina miksera, uključujući i opremu za mešanje medija mora biti uključena u procenu za izradu temelja / baze za mašinu. Rotori vratila rotiraju jedni prema drugima, tako da se lopatice koje se nalaze ispod centra nivoa rotora kreću prema centru mašine. Centar mašine je između rotora vratila i pravca vratila u dužini. Uglovi lopatica su raspoređene tako da je mešanje radnog mediuma u pravcu suprotnom od smera kazaljke na satu u komori za mešanje, ako se gleda odozgo. Buduće da lopatice sa svakog rotora preklapaju jedna drugu, jako je važno da su pozicije lopatica na suprotnom rotoru ispravno postavljene. Relativno postavljanje lopatica na rotoru je 45°. Izgradnja rotora daje umereno rukovanje priozvodom, i homogene mešavine sa niskom brzinom obrtanja. Lopatice stvaraju mehaničku fluidnu zonu u sredini miksera. U slučaju kada se dodaju tečnosti potrebno je povećati vreme mešanja. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sa Vašom novom  horizontalnom lopatičastom mesalicom.