O&M Inženjering

Vrećasti filer – point filter

Vrećasti filer – point filter

Vrećasti filteri su kvalitetne mašine, koje će Vam uz sistematski nadzor i redovan pregled kvalifikovanog rukovaoca, poslužiti godinama za siguran i nesmetan rad.

Primenjuje se u procesnoj industriji, fabrikama stočne hrane, silosima, hemijskoj i prehrambenoj industriji, za skupljanje i izbacivanje prašine iz procesnih elemenata kao npr. silosne ćelije, koja nastaje od praškastih materijala kao što su:

-brašno;

-PVC prah;

-kreda;

-premixi;

-sojina sačma itd.