O&M Inženjering

Vertikalni mlin čekićar

Vertikalni mlin čekićar

Mlin je mašina koja je naročito pogodna za mlevenje žitarica, bez zagrevanja brašnastog proizvoda. Pre instalacije opreme, puštanja u rad, održavanja i popravke dobro proučiti priručnik instrukcija, posebno bezbednosna uputstva. 

Instalaciju opreme, rad, održavanje i popravku može vršiti samo kvalifikovano lice. Zbog nepravilne instalacije opreme, rada i održavanja proizvođač ne snosi odgovornost.U cilju pouzdanog rada mašine, već prilikom transporta i korišćenja unutar pogona obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja opreme. Od početka puštanja u rad posebnu pažnju obratiti na čišćenje mašine  kao i o obuci o stručnom upravljanju iste.