O&M Inženjering

Vibro izuzimač

Vibro izuzimač

Vibro izuzimač se sastoji iz gornjeg cilindričnog dela – danca, na kome se nalazi jedan ili dva vibromotora.

Donji vibrirajući deo je vezan za gornji nepokretni deo koji je preko poluga i elastičnih gumenih amortizera. Između gornjeg cilindričnog dela i danca, nalazi se elastična veza od tanke savitljive gume ili ceradnog paltna koji je vazan šelnama za gornji i donji deo.

Princip rad se sastoji u tome što vibromotori izazivaju  vibracije izvesnog stuba materijala u ćeliji iznad Vibro izuzimača, rastesaju ga povećavaju njegovu ″tečljivost″, čime se sprečava stvaranje svoda i smanjuje prirodni nasipni ugao protoka određanjog materijala.