PREKLOPKE
ASIMETRIČNE I SIMETRIČNE


Sastoje se od limenog kućišta koje ima jedan ulaz i dva ili tri izlaza. Na ulazu i izlazu se nalaze prirubnice za vezu preklopke sa ostalim delovima u tehnološkoj liniji. U kućištu se nalazi jedna klapna, na osovini oslonjena preko kliznih ležajeva na bočne stranice kućišta.
Krajevi osovine su produženi tako da se sa jedne strane povezuje sa pneumatskim, elektromotornim ili ručnim pogonom. Na drugoj strani osovine se ugrađuje signalizacija položaja klapne, ako je elektromotorni ili ručni pogon, dok kod pneumatskog pogona signalizacija položaja se nalazi na samom pneumatskom cilindru. Pokretanje klapne se vrši pneumatskim cilindrom, elektromotorom ili ručno.

LANČANI TRANSPORTER

Transporter je namenjen za horizontalan transport zrnastih, komadastih i brašnastih materijala, kako za spoljnu tako i za unutrašnju upotrebu. Transporter se sastoji od pogonske glave, korita, zatezne glave i transportnog lanca.
Pogonska jedinica je smeštena izvan transportera i moguća je primena dve izvedbe:
       -Prva izvedba: elektromotor sa zupčasto nasadnim reduktorom;
            -Druga izvedba: direktno kuplovan zupčasti motoreduktor pomoću kanđžaste spojnice.

KOFIČASTI ELEVATOR

Elevator se upotrebljava za vertikalni  transport praškastih ili zrnastih materijala u mlinskoj, hemiskoj, rudarskoj, u prehrambenim silosima, fabrikama stočne hrane, u kamenolomima i drugim industrijama.
Ulaz materijala treba biti doziran prema kapacitetu elevatora. Materijal može da pada u kofice ili u zadnju stranu kofica. Za praškaste materijale preporučuje se ulaz materijala na zadnju stranu kofica.
Visina kofičastog elevatora prilagođava se mestu ugradnje.
Ovo je najkvalitetniji vid transporta, postiže se ušteda u vremenu podizanja materijala, ušteda u prostoru i utrošku potrebne energije. Materijal koji se transportuje stoji u kofici koja se kreće.

KLIZNI ZATVARAČ

Klizni zatvarači su uređaji koji svojom izvedbom i funkcionisanjem omogućavaju brzo otvaranje ili zatvaranje protoka materijala. Ugrađuju se u liniju tehnološkog procesa na mestima gde je potrebno doziranje materijala. Klizni zatvarači mogu biti penumatski, elektromotorni i ručni (lanc ili točkić). Koriste se u tehnologijama koje tretiraju brašnasti, zrnasti, pločasti ili komadasti materijal.