O&M Inženjering

Proizvodnja

Proizvodnja na savremenim CNC mašinama, kvalitetna završna obrada i bojenje sa vrhunskim bojama i zaštitama, procesna i završna kontrola kao garancija izlaznog kvaliteta. Primenjujemo savremene zahteve u oblasti proizvodnje sa aspekta higijene, ekologije, povećanja proizvodnih kapaciteta, potpune kontrole procesa kao i smanjenja potrošnje energije.