Tehnološke linije

MEŠANJE, HOMOGENIZACIJA, ZAULJIVANJE