O&M Inženjering

O nama

O&M Inženjering Group je osnovana 2006. godine, sa sedištem u industrijskoj zoni „Jugoistok – Ečka“ u Zrenjaninu.

O&M Inženjering Group  je vodeća regionalna kompanija u projektovanju, proizvodnji, montaži, puštanju u rad i održavanju procesne opreme u industriji hrane  za ljude i životinje, veštačkog đubriva, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, industriji građevinskog materijala, skladištenja sirovina i obnovljivih izvora energije, peletiranju drveta i agro peleta, silosno skladištnih kapaciteta…

Iz naših inženjersko-proizvodnih kapaciteta u Zrenjaninu permanentno izlaze tehnička rešenja, kako za kompletne fabričke sisteme, tako i za pojedine delove sistema, proizvodnih linija i opreme po sistemu „ključ u ruke“.

Proizvodi

Dozirni pužni izuzimač je kvalitetan uređaj velike trajnosti, koji se godinama može koristiti uz minimalne eksploatacione troškove.

Vibro izuzimač se sastoji iz gornjeg cilindričnog dela – danca, na kome se nalazi jedan ili dva vibromotora.

Transporter je namenjen za horizontalan transport zrnastih, komadastih i brašnastih materijala, kako za spoljnu tako i za unutrašnju upotrebu.

Klizni zatvarači su uređaji koji svojom izvedbom i funkcionisanjem omogućavaju brzo otvaranje ili zatvaranje protoka materijala

Limeno kućište koje ima jedan ulaz i dva izlaza. Na ulazu i izlazu se nalaze prirubnice za vezu simetrične dvokrake preklopke sa ostalim delovima u tehnološkoj liniji.

Vrećasti filteri su kvalitetne mašine, koje će Vam uz sistematski nadzor i redovan pregled kvalifikovanog rukovaoca, poslužiti godinama za siguran i nesmetan rad.

Mlin je mašina koja je naročito pogodna za mlevenje žitarica, bez zagrevanja brašnastog proizvoda.

Mašina je proizvedena za vas sa velikom pažnjom, komponente koje su ugrađene su najvišeg kvaliteta.

0
zaposlenih
0
projekata
0
klijenata

Novosti

Budite uvek u toku