Tehnološke linije

HLAĐENJE, SUŠENJE, ZAULJIVANJE, PROSEJAVANJE