Tehnološke linije

PELETIRANJE, EKSTRUDIRANJE, HIGIJENIZACIJA, KOMPAKTIRANJE